Preskočiť na obsah

Odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania

Zverejnené 15.1.2024.

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 18. januára 2024 začnú prebiehať v obci Letničie odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania. Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov. V prípade Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.