Odpis vodomerov

16.1.2023 zverejnil/a letnicie_obec.

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že bude v našej obci vykonávať odpis vodomerov v dňoch 17.1.20023 a 18.1.2023. V prípade neprítomnosti vystavte stav vodomeru na viditeľné miesto.