Odpis vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že bude v našej obci vykonávať odpis vodomerov v dňoch 17.1.20023 a 18.1.2023. V prípade neprítomnosti vystavte stav vodomeru na viditeľné miesto.

Zverejnené 16. januára 2023.
Bez úpravy .