Odpis elektromerov

ZSE, a. s. oznamuje občanom, že bude prebiehať odpis elektromerov  od všetkých dodávateľov elektrickej energie. Odpočet bude prebiehať 7.11.2022, t. j. v pondelok.  Žiadame občanov, aby stav elektromerov vystavili na viditeľné miesto.

Zverejnené 3. novembra 2022.
Bez úpravy .