Preskočiť na obsah

Odborná prehliadka plynových rozvodov

Zverejnené 7.2.2023.

Vážení občania, venujte prosím pozornosť oznamu Revíznej spoločnosti Slovensko.

Od plynofikácie ubehlo vyše 30 rokov, a väčšina obyvateľov nemá vykonanú odbornú prehliadku plynových rozvodov, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať pracovníkov Revíznej spoločnosti Slovensko alebo sa priamo kontaktovať na Obecnom úrade v obci Letničie, kde si môžete objednať od revíznej spoločnosti odborné prehliadky  plynového odberného zariadenia, od hlavného uzáveru až po spotrebiče. Odborná prehliadka odberného plynového zariadenia nesúvisí so servisnou prehliadkou kotla, ktorá sa vykonáva v rodinných domoch raz ročne.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť osobne alebo telefonicky na OU Letničie do 09.02.2023.

Mená pracovníkov:

Andrej Vrábel 0948 43 11 38 – kontakt v prípade záujmu

Mená revíznych technikov:

Juraj Polák