MOM – testovanie Covid 19

Kategória

MOM v okrese Senica:

Červený kríž           Hviezdoslavova 323, Senica         8:00 – 12:00   12:30 – 16:30     pondelok – sobota    objednávkový systém

EMOTRANS spol.sr.o.       Štefánikova 705, Senica     8:00- 12:00    13:00 – 17:00    pondelok – sobota   objednávkový systém

Phoenix Corporation s.r.o.   Hviezdoslavova 2556/63 Senica   8:30 – 16:30                pondelok – nedeľa

Poliklinika Senica n.o.       Sadova 638/43                    8:00 -12:00   12:30 – 16:30     pondelok- sobota     objednávkový systém

Váš lekár s.r.o.             Štúrova 1267/61 Šaštín-Stráže      10:00 – 18:00                     pondelok – sobota

MOM v okrese Skalica :

NsP  Skalica                            Koreszkova 7, Skalica      7:00 – 15:00        pondelok – piatok

Phoenix Corporation s.r.o.   Teheľňa 1984/39 Skalica      8:00 – 16:00     pondelok – nedeľa

Phoenix Corporation s.r.o.    Hollého 3507  Holíč             8:15 – 16:15      pondelok – nedeľa

ROYAL MEDIC                 Moyzesova 2983  Holíč           9:00 – 13:00       pondelok – sobota

HEALTN CARE s.r.o.                                                       13:30 – 17:30 

Zverejnené 28. marca 2021.
Bez úpravy .