Preskočiť na obsah

COVID-19: Pri práceneschopnosti ukončuje izoláciu lekár podľa zdravotného
stavu pacienta

Zverejnené 7.2.2022.

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je izolácia po pozitívnom
výsledku testu na COVID-19 stanovená na 5 dní. To však platí iba v prípade, ak pacient
nemá výraznejšie prejavy ochorenia a počas piatich dní sa aj uzdraví. V opačnom prípade
je na rozhodnutí lekára, kedy bude izolácia a práceneschopnosť ukončená. V domácej
liečbe pomôže príručka pre pacienta a blízkych.
Do karantény ide osoba po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (ak sa na ňu nevzťahuje
niektorá z výnimiek). Ak nemá príznaky ochorenia, jej dĺžka je päť dní. O nutnosti vykonania
testu najskôr na piaty deň rozhoduje ošetrujúci lekár. Izolácia sa týka osoby s pozitívnym
výsledkom testu. Domáca izolácia trvá päť dní od dátumu pozitívneho odberu. To však platí
v prípade, ak pacient nemá výraznejšie prejavy ochorenia. Viac o pravidlách izolácie je
uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR tu:
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/izolacia_karantena_20220131.pdf.
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR Adriana Šimková pripomína, že kto má
pozitívny výsledok testu alebo pozitívny kontakt, má informovať svojho všeobecného lekára.
Týka sa to aj tých, ktorí nemajú príznaky. „Zdravotný stav pozitívneho sa môže zhoršiť, aj
keď v čase testu nemá žiadne príznaky ochorenia. Je preto dôležité, aby bol v kontakte
s lekárom, a ten včas prispôsobil liečbu pacienta,“ upozorňuje Šimková. Hlavná odborníčka
vysvetlila, že päť dňová izolácia sa týka pacientov bez vážnejších príznakov. „Tak ako aj pri
iných ochoreniach, aj pri COVID-19 závisí samotná dĺžka práceneschopnosti – a v tomto
prípade aj izolácie – od priebehu ochorenia. Je to na posúdení lekára,“ uviedla doktorka
Šimková.
Rezort zdravotníctva pripomína, že tzv. vypísanie pacienta na PN nie je nutne podmienkou
izolácie či karantény. Ak to umožňuje charakter práce a zdravotný stav, môže pacient
pracovať z domu. Rovnako tak môže počas týchto dní čerpať dovolenku. Je to na jeho
rozhodnutí a dohode so zamestnávateľom. V každom prípade je potrebné prihliadať na
zdravotný stav, pri ochorení je dôležité dodržiavať kľukový režim a organizmus nezaťažovať.
Nezabudnúť ostať v kontakte so svojim lekárom.
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo
vypracovalo praktický manuál pre pacientov a ich blízkych. Dozvedia sa v ňom, ako sa liečiť
doma, kedy kontaktovať lekára či záchranku, ako aj ďalšie informácie, ktoré pomôžu zvládnuť
ochorenie. Príručku pre pacienta a jeho blízkych: 6 zásad pri COVID-19 je možné
stiahnuť tu: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-liecba-pn-lekar.