Preskočiť na obsah

Spomienka na nášho rodáka Antona Vaculku

Zverejnené 9.11.2023.

Kategória

Pred pár dňami naši občania navštívili našu družobnú obec Háj, kde pri jej oslobodzovaní v povstaní padol v roku 1944 náš občan Anton Vaculka. Aby sme nezabudli na nášho rodáka prikladáme zopár fotografií z miesta jeho posledného odpočinku.

V blízkosti kostola Sv. Jána Krstiteľa v Letničí sa nachádza pomník padlých v SNP. Bližšie údaje o padlom rodákovi a mieste jeho posledného odpočinku sme sa v obci dozvedeli až v roku 1974, keď na miestny národný výbor prišiel list od učiteľa Cyrila Barana z Príboviec – Folkušová v okrese Martin, ktorý hľadal bojovníkov SNP v obci Háj, okres Martin. Bol členom historicko – dokumentačnej komisie pri OV SZPB v Martine a zistil, že v obci Háj padol i vojak Anton Vaculka. Priezvisko Vaculka sa mu zdalo záhorácke a pátraním sa postupne dopracoval až po Letničie. Dokázal, že rodák z Letničia Anton Vaculka padol v povstaní pri oslobodzovaní obce Háj. Príbuzní a delegácia obce Letničie navštívili obec Háj i pietne miesto a od tej doby trvá družba oboch obcí.