logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • 4.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov  z regiónu Horné Záhorie Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

 (VÝZVA MAS_012/4.2/2)


Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 (VÝZVA MAS_012/6.4/2)

 

 

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú