logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 16.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • 2.jpg
 • 15.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 17.jpg
 • 3.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg

Vážení občania.... Ďalšie opatrenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia aktualizované dňa 19.3.2020 nájdete v ostatných dokumentoch.

Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uloženú na Obecnom úrade v Letničí  poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 1.3.2020

Vyvesené: 18.2.2020

Vyvesené: 18.3.2020

Zvesené: 

 

Oznamujeme, že pani Dana Jakubovičová má uloženú na Obecnom úrade v Letničí doručenú písomnosť.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 18.3.2020

Zvesené: 

Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodinyv Senici a Skaliciv  čase mimoriadnych opatrení v SR ponúka v krízových prípadoch obyvateľom z okresov Senica a Skalica možnosť využiť naše poradenské služby  formou telefonických, e-mailových alebo chatových (Messenger) konzultácií.

Mgr. Ivana Závodská                                                   

 034/2440621

 mess: Poradňa Ivana

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD.             

034/2440622

mess: Magdalénka Miškovičová Virágová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Maroš Satin 

034/2440623          0915828589

mess:  Maroš Satin

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Tamara Manyur Arbetová                                     

034/2440624       0915828856

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Pondelok – piatok                       8,00 hod. -  11,00 hod.

Odborné poradenstvo je poskytované bez úhrady.Telefonické hovory sú  štandardne spoplatnené.

Vážení občania...  Dokument Doplnenia opatrení a zmenu opatrení UVZ SR pandémie ochorenia COVID 19 nájdete pridanú v ostatných dokumentoch...

aktualizácia dňa 17.3.2020

Vážení občania... Usmernenia hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe nájdete komplet pridané na stránke v ostatných dokumentoch.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú