logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 4.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 18.jpg
 • 3.jpg

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade

v Letničí  poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 16.1.2020

Zvesené:

 

Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 23.1.2020

Zvesené: 

 

Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 6.2.2020

Zvesené: 

 

Oznamujeme, že pani Sofia Oravcová  má uloženú na Obecnom úrade v Letničí poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 7.2.2020

Zvesené: 

 

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade

v Letničí  poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 31.1.2020

Zvesené

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú