logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

v Letničí  oznámenie o uložení  poštovej  zásielky a poštovú poukážku

na výplatu hotovosti – červenú.

Prevziať si ich môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 22.11..2019

Zvesené

 

Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí dve oznámenia o uložení  poštovej zásielky.

Prevziať si ich môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 16.11.2019

Zvesené:

 

Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

v Letničí  dve  poštové  zásielky.

Prevziať si ich môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 30.10..2019

Zvesené:

 

Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uloženú na Obecnom úrade v Letničí   poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 12.11.2019

Zvesené: 

 

Oznamujeme, že Sophia Oravcová má uloženú na Obecnom úrade

v Letničí  poštovú zásielku.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 8.11.2019

Zvesené:

 

Oznamujeme, že Karol Vlček má uložené na Obecnom úrade

v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

Vyvesené: 8.11.2019

Zvesené:

Vyhlásenie VÝZVY č.1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/vyzvy-sclld/377-vyzvy-sclld

 Trasa novej linky č. 206 421: Skalica - Vrádište - Holíč - Radimov - Unín - Petrova Ves - Letničie - Štefanov - Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Kúty.

Dovoľte nám, aby sme Vám oznámili, že na základe požiadaviek občanov bolo zo strany VÚC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, ale ako linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov. 

Cestovný poriadok tejto linky si môžte prezrieť v prílohe.

9.1.2019

   

26.6.2019

   

30.1.2019

   

17.7.2019

   

20.2.2019

   

7.8.2019

   

13.3.2019

   

28.8.2019

   

3.4.2019

   

18.9.2019

   

24.4.2019

   

9.10.2019

   

15.5.2019

   

30.10.2019

   

5.6.2019

   

20.11.2019

   

     11.12.2019    

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú