logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 16.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 10.jpg

Dňa 7. októbra 2012 sa konal v kultúrnom dome už XII. ročník výstavy ovocia a zeleniny, ktorú poriada ZO SZZ v Letničí v spolupráci s Úniou žien. Výstavy sa zúčastnilo 17 vystavovateľov, z toho 12 záhradkárov. Bolo vystavených 52 kolekcií jabĺk , 7 kolekcií hrušiek, 4 druhy orechov, hrozno, jahody, oskoruše, gaštan jedlý, dulovec japonský. Kolekciu zeleniny tvorili mrkva, petržlen, pór, cibuľa, zemiaky , papriky, fazuľa, bôb. Mladé gazdinky sa pochválili džemom s broskýň, černíc, kompótmi a čalamádami. Niektoré vystavené dyne mali váhu okolo 20 kg. Obohatením boli dyne, na ktorých bol vyrytý obrázok napr. krtko, kvetinka. Do pletených košíčkov sa pekne naaranžovali okrasné dyne. Vôňu rozdávali aj jesenné kvety zastúpené bielymi, tehlovými a žltými chryzantémami. Doplnením výstavy boli krojované bábiky, letnický detský kroj, starodávne žehličky, variče, rôzne drobné zberateľské predmety. Už tradične ružový kútik patril deťom a žiakom ZŠ s MŠ. Ich práce boli veľmi nápadité s využitím prírodných materiálov. Nad všetkými prácami detí a žiakov bdel strašiak s poníkom. Počas výstavy si návštevníci pochutili burčiakom, hodnotili kolekcie a určili nasledovné poradie : 1. RNDr. Kvetoslav Kociňák, 2. Marián Smolinský, 3. Milan Ondráš, 4. Pavol Smolinský, 5. Ján Štepán, 6. Štefan Štepán, 7. Rudolf Smolinský st., 8. Jana Ovečková, 9. Katka Kaššová, 10. Ján Hrubša. Po výstave niektoré vzorky ovocia a zeleniny sa doručili na Oblastnú výstavu do Sobotišťa.

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú