logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 18.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 9.jpg
 • 17.jpg
 • 16.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg

Dňa 22. februára 2015 sa v kultúrnom dome konala hodnotiaca schôdza JDS Letničie. Zúčastnilo sa jej 35 členov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj pozvaní hostia : p. Jozef Morbacher – okresný predseda JDS, p. Viera Kučerová – poslankyňa NR SR, p. Mackanovičová – okresná tajomníčka SMERU, p. Marta Kubinová – predsedníčka OV Únie žien a predsedníčka JDS Petrova Ves a p. Marián Dvorský – starosta obce Letničie. V správe o činnosti za hodnotiace obdobie troch rokov predsedníčka p. Emília Štepánová zhodnotila aktivity členov a akcie, na ktorých sa zúčastňovali. Poďakovala všetkým za prácu, ktorú robia nielen pre seba, ale i pre obyvateľov obce. V diskusii vystúpili pozvaní hostia a informovali prítomných členov a o tom, čo robí pre dôchodcov Vláda SR, čo sa robí pre dôchodcov v našom okrese a o dianí v celoslovenskej organizácii dôchodcov. Svojim kultúrnym programom prišiel členov JDS pozdraviť spevácky súbor VALŠA z Holíča.

 • Oznamy OcÚ

  Výzva na predloženie cenovej ponuky prístavby garáže DHZ Letniče

  Výzvu na predloženie cenovej ponuky prístavby garáže DHZ Letniče nájdete  podrobne v ostatných dokumentoch...

  Trasa novej linky č.206 421 Skalica - Kúty

   Trasa novej linky č. 206 421: Skalica - Vrádište - Holíč - Radimov - Unín - Petrova Ves - Letničie - Štefanov - Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Kúty.

  Dovoľte nám, aby sme Vám oznámili, že na základe požiadaviek občanov bolo zo strany VÚC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, ale ako linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov. 

  Cestovný poriadok tejto linky si môžte prezrieť v prílohe.

  ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRE ROK 2019

  9.1.2019

     

  26.6.2019

     

  30.1.2019

     

  17.7.2019

     

  20.2.2019

     

  7.8.2019

     

  13.3.2019

     

  28.8.2019

     

  3.4.2019

     

  18.9.2019

     

  24.4.2019

     

  9.10.2019

     

  15.5.2019

     

  30.10.2019

     

  5.6.2019

     

  20.11.2019

     

       11.12.2019    

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú