logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 10.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg

Dňa 22. februára 2015 sa v kultúrnom dome konala hodnotiaca schôdza JDS Letničie. Zúčastnilo sa jej 35 členov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj pozvaní hostia : p. Jozef Morbacher – okresný predseda JDS, p. Viera Kučerová – poslankyňa NR SR, p. Mackanovičová – okresná tajomníčka SMERU, p. Marta Kubinová – predsedníčka OV Únie žien a predsedníčka JDS Petrova Ves a p. Marián Dvorský – starosta obce Letničie. V správe o činnosti za hodnotiace obdobie troch rokov predsedníčka p. Emília Štepánová zhodnotila aktivity členov a akcie, na ktorých sa zúčastňovali. Poďakovala všetkým za prácu, ktorú robia nielen pre seba, ale i pre obyvateľov obce. V diskusii vystúpili pozvaní hostia a informovali prítomných členov a o tom, čo robí pre dôchodcov Vláda SR, čo sa robí pre dôchodcov v našom okrese a o dianí v celoslovenskej organizácii dôchodcov. Svojim kultúrnym programom prišiel členov JDS pozdraviť spevácky súbor VALŠA z Holíča.

 • Oznamy OcÚ

  Trasa novej linky č.206 421 Skalica - Kúty

   Trasa novej linky č. 206 421: Skalica - Vrádište - Holíč - Radimov - Unín - Petrova Ves - Letničie - Štefanov - Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Kúty.

  Dovoľte nám, aby sme Vám oznámili, že na základe požiadaviek občanov bolo zo strany VÚC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, ale ako linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov. 

  Cestovný poriadok tejto linky si môžte prezrieť v prílohe.

  ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRE ROK 2019

  9.1.2019

     

  26.6.2019

     

  30.1.2019

     

  17.7.2019

     

  20.2.2019

     

  7.8.2019

     

  13.3.2019

     

  28.8.2019

     

  3.4.2019

     

  18.9.2019

     

  24.4.2019

     

  9.10.2019

     

  15.5.2019

     

  30.10.2019

     

  5.6.2019

     

  20.11.2019

     

       11.12.2019    
  Rozpis vývozu separovaného odpadu na rok 2019

  9.1.2019

  6.2.2019

  6.3.2019

  3.4.2019

  1.5.2019

  26.6.2019

  24.7.2019

  21.8.2019

  18.9.2019

  16.10.2019

  13.11.2019

  11.12.2019

  Vrecia s papierom a plastami bude mať každý vyložené pred domom.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú