logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 8.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 18.jpg
 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 12.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg

Dňa 22. februára 2015 sa v kultúrnom dome konala hodnotiaca schôdza JDS Letničie. Zúčastnilo sa jej 35 členov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj pozvaní hostia : p. Jozef Morbacher – okresný predseda JDS, p. Viera Kučerová – poslankyňa NR SR, p. Mackanovičová – okresná tajomníčka SMERU, p. Marta Kubinová – predsedníčka OV Únie žien a predsedníčka JDS Petrova Ves a p. Marián Dvorský – starosta obce Letničie. V správe o činnosti za hodnotiace obdobie troch rokov predsedníčka p. Emília Štepánová zhodnotila aktivity členov a akcie, na ktorých sa zúčastňovali. Poďakovala všetkým za prácu, ktorú robia nielen pre seba, ale i pre obyvateľov obce. V diskusii vystúpili pozvaní hostia a informovali prítomných členov a o tom, čo robí pre dôchodcov Vláda SR, čo sa robí pre dôchodcov v našom okrese a o dianí v celoslovenskej organizácii dôchodcov. Svojim kultúrnym programom prišiel členov JDS pozdraviť spevácky súbor VALŠA z Holíča.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú