logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 18.jpg
 • 15.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 8.jpg
 • 14.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 9.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg

Na konci súťaže minulého ročníka vyslovili hasiči prianie, aby i ďalší ročník hasičskej súťaže sa podarilo dobre organizačne zvládnuť.

A môžeme povedať, že tento IV. ročník zvládli „na jednotku“. Dňa 12. júla 2014 o 18.00 hodine zavítalo rekordných 31 hasičských družstiev na súťaž do našej dediny. Prišli aj zo susednej Moravy – z Dubňan a Svatobořic, pretože naše hasičské družstvo chodí súťažiť i na Moravu.
Veliteľ letnických hasičov Milan Kotvan ml. dal nastúpiť všetky súťažné družstva. Po nástupe a privítaní všetkých prítomných sa prihovoril pán Michal Lukáč – predseda okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a pán starosta obce Marián Dvorský. Po príhovoroch Obec Letničie a DHZ Letničie udelilo poďakovanie za vykonanú prácu v DHZ p. Milanovi Kotvanovi st. pri príležitosti ocenia, že menovaný je oprávnený nosiť medailu „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktoré mu bolo udelené Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky 15. mája 2014 v Žiline. DHZ Letničie ďalej udelil diplom starostovi obce Mariánovi Dvorskému za aktívnu spoluprácu a pomoc pre DHZ. Hlavným rozhodcom súťaže bol p. Jozef Olejník, komentátorom – p.Jozef Veselý, ktorý pred štartom predstavil históriu, zloženie a úspechy družstva, ktoré išlo práve súťažiť. Po vylosovaní a určení pravidiel sa rozbehla samotná súťaž – požiarny útok vodou na terče, ktoré boli napojené na digitálnu časomieru. Zo všetkých 31 súťažiacich družstiev útok nedokončili iba 3 družstvá. Poslední súťažiaci predvádzali útok už za tmy pri umelom osvetlení. Pre veľký počet družstiev sa súťažilo iba na jedno súťažné kolo.

Výsledky – kategória muži:
1. Kúty – 17,00 s
2. Rudník – 17,24 s
3. Koválov – 17,50 s
4. Vrbové – 17,52 s
5. Letničie a Brodské – 17,53 s


Výsledky – kategória ženy:
1. Kúty – 20,26 s
2. Štefanov – 21,56 s
3. Moravský Svätý Ján – 21,98 s
4. Kopčany – 23,90 s
5. Unín – 24,48 s

Požiarnym družstvám , ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách muži a ženy odovzdal pán starosta Marián Dvorský víťazné poháre. Počas celej súťaže si prítomní pochutnávali na grilovaných rybách, údených párkoch , čapovanom pive a kofole. Na počúvanie a do tanca hrala živá hudba. Záverom môžeme povedať, že tento ročník hasičskej súťaže bol na veľmi dobrej úrovni a všetci prítomní sa dobre zabavili.

 

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú