logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg

Starosta:  Marián Dvorský
Zástupca: Ing. Rastislav Michalko

Poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Rastislav Michalko
Helena Júnošová
Zlata Vaculková
Rudolf Rampáček
Zdenka Pokorná
Ing. Zuzana Belancová
Ján Jurča

 
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a sociálna
Predseda komisie:     Helena Júnošová
Členovia:     Zlata Vaculková
                   Zdenka Pokorná
                   Ján Jurča

Komisia stavebná, finančná, kultúry a športu
Predseda komisie:     Ing. Rastislav Michalko
Členovia:     Rudolf Rampáček
                  Zuzana Belancová
                  Milan Kotvan ml.

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam pre voľby 2018
  • Starosta obce Letničie zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa § 169 ods.6  vymenoval do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie:   Helenu Smolinskú, Letničie 180
  • Kandidátne listiny podávajú  politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti, ktoré treba  doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie na Obecný úrad Letničie, tel. 034 6621402, 0907667419 alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  •  do 11. 09. 2018 v  pracovných dňoch podľa pracovnej doby       

       Dňa 11. 09. 2018 ( v utorok )  do 24.00 hod.

  • Delegovanie do miestnej volebnej komisie :
  • Termín do 11.09.2018

  Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. V našej obci sa neutvára okrsková volebná komisia, jej úlohy plní miestna volebná komisia.

  OZNAM

  Oznamujeme občanom, že odpredávame vyradené stoly a stoličky
  z kultúrneho domu. Cena za jeden stôl je 7 Eur a cena za stoličku je 4 Eurá.
  Záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

  Ponuka práce

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú