logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 18.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 17.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 16.jpg

Starosta:  Marián Dvorský
Zástupca: Ing. Rastislav Michalko

Poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Rastislav Michalko
Helena Júnošová
Zlata Vaculková
Rudolf Rampáček
Zdenka Pokorná
Ing. Zuzana Belancová
Ján Jurča

 
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a sociálna
Predseda komisie:     Helena Júnošová
Členovia:     Zlata Vaculková
                   Zdenka Pokorná
                   Ján Jurča

Komisia stavebná, finančná, kultúry a športu
Predseda komisie:     Ing. Rastislav Michalko
Členovia:     Rudolf Rampáček
                  Zuzana Belancová
                  Milan Kotvan ml.

 

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú