logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 17.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg
 • 18.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg

Starosta:  Marián Dvorský
Zástupca: Michal Konečný

Poslanci obecného zastupiteľstva:


Michal Konečný

Helena Júnošová

Ing. Rastislav Michalko

Ján Jurča

Peter Polák

Zdena Pokorná

Jozef Pastorek

 
Komisia pre životného prostredie a verejný poriadok


Predseda komisie:     Ján Jurča


Členovia:    Rastislav Vavrovič, Zdena Pokorná
                   Ján Sňada,Jozef Pastorek

                   

Komisia stavebná a finančná

Predseda komisie:     Ing. Rastislav Michalko

Členovia:     Rudolf Rampáček,Pavol Baláž
                 

Komisia kultúry, športu a sociálna

Predseda komisie:    Michal Konečný


Členovia komisie: Helena Junošová, Peter Polák,

                            Vladimíra Ravasová, Lubomír Smolinský

 

 • Oznamy OcÚ

  OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY LETNIČIE

  Vážení rodičia...Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Mesačný poplatok na mesiac apríl sa nebude uhrádzať.

  Oznam Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrozeni verejného zdravia II.

  Vážení občania.... Ďalšie opatrenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia aktualizované dňa 19.3.2020 nájdete v ostatných dokumentoch.

  Oznámenie o uložení poštových zásielok a písomností

  Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uloženú na Obecnom úrade v Letničí  poštovú zásielku.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 1.3.2020

  Vyvesené: 18.2.2020

  Vyvesené: 18.3.2020

  Zvesené: 

   

  Oznamujeme, že pani Dana Jakubovičová má uloženú na Obecnom úrade v Letničí doručenú písomnosť.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 18.3.2020

  Zvesené: 

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú