logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 12.jpg
 • 18.jpg
 • 14.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

V daňovom súpise z roku 1452sa uvádzajú informácie, ktorému zemepánovi tá ktorá obec, alebo jej časť patrila a koľko mala dvorov. Práve v tomto súpise ,ktorého originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti, sa nachádza prvá písomná zmienka o Letničí. Udáva sa v podobe Lettniecze, mala 15 dvorov a zradená bola v okruhu dedín patriacich k hradu Holíč.
Obec leží na území, ktoré patrilo po rozpade Veľkomoravského štátu k hraničnej oblasti medzi formujúcim sa Uhorským a Českým štátom Dejiny osídlenia siahajú ďaleko pred rok, kedy sa meno obce prvýkrát objavuje. Najstaršie osídlenie je doložené archeologickými vykopávkami /nádoba z 13.storočia z polohy Konopniská./ Letničie bolo súčasťou holíčskej hradnej župy. Patrilo ku kráľovskému majetku, panovník ho však dával do držby feudálom. Medzitým patrila Stiborovi zo Stiboríc, Czoborovcom, ktorý majetok tak zadlžili že , ten pripadol viedenskému veriteľovi Stegnerovi. Od roku 1736 prešla obec do rúk Habsburgovcov, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva roku 1918.


scan0002Kľúčové udalosti v jej histórii: 1831a 1866 cholera v obci, 1874 obec vyhorela, I. svetová vojna, II. svetová vojna, mor.,požiare.., 1941 obec elektrifikovaná,1955 založenie roľníckeho družstva,1957 autobusové spojenie, 1959 postavená budova MNV,1959 založenie družstevnej školy práce ,1960 z učilišťa prebudovaná prvá materská škola ,1961 natočenie prvého amatérskeho dokumentárneho filmu Františkom Bakážom,,1963 vybudovanie samoobsluhy a pohostinstva1974 vybudovanie športového areálu 1975 zavedenie telefónu , 1976 vybudovaný dom smútku, 1986 zriadenie pobočky ZVL 1990 dobudovaná cesta k novostavbám,1994 zriadenie prevádzky krajčírstva,1985 dobudovanie verejného vodovodu,1998 plynofikácie obce.Ľudové zvyky, tradície obce: Martinské hody, Jánske hody, Veľkonočná šibačka, Mikulášskascan0005 nádielka.

Prvý údaj o kostole pochádza z roku 1822. Predpokladá sa však, že stavba je staršia. Pôvodne bola vedená ako novodobá klasicistická kaplnka. Pravdepodobne drevená, postavená v roku 1915 Jurajom Rozborilom. Podrobnejším výskumom sa zistilo, že je to barokový kostol Sv. Jána Krstiteľa. Je zaradený medzi kultúrne pamiatky. Rekonštruovaný bol v roku 1905 a 1987. V roku 2006 bola skolaudovaná prístavba tejto kultúrnej pamiatky. Vysviacku vykonal pražský opát. Drevený kríž bol nahradený umelecky spracovaným kovovým krížom. Obec má okrem Sv. Jána Krstiteľa ešte jedného patróna ,Svätého Martina.
 

 

 Súčasnosť obce

Obec Letničie má v súčasnosti 520 obyvateľov s trvalým pobytom. Časť domov obývajú chalupári. Väčšina obyvateľov dochádza za prácou do blízkych miest, Skalice, Senice a Holíča. V obci sa nachádza stredisko Roľníckeho družstva Petrova Ves. Na dvore sa chovajú odstavčatá. Družstvo má v obci útlmový program čo do živočíšnej výroby. Rastlinná výroba je na dobrej úrovni. Družstvo prosperuje.
Významným objektom v obci je už spomínaná kultúrna pamiatka barokový kostol Sv. Jána krstiteľa. Na poliach aj v obci sú rozmiestnené Božie muky a Pieta , postavená na počesť vojaka padlého v prvej svetovej vojne. Pri kostole sa nachádza pomník hrdinov padlých v SNP. Na budove obecného úradu je umiestnená pamätná tabuľa Antona Vaculku padlého v obci Háj okres Turčianske Teplice a pamätná tabuľa oslobodenia obce.

Všetky kultúrne podujatia sa realizujú na miestnom ihrisku, alebo v kultúrnom dome. Jedná sa o rôzne oslavy, jubileá, posedenia s dôchodcami, súťaže, výstavy, akadémie a pod. Väčšinu kultúrnych programov pripravujú žiaci ZŠ s MŠ Letničie.

 

P1010230

 

 • Oznamy OcÚ

  OZNAM

  Farský úrad oznamuje, že na základe vyhlášky RÚVZ Senica sa od 23.12.2020 zakazujú bohoslužby, spovede a služby božie.

  Úmysly sv. omší, ktoré sú nahlásené do konca tohto týždňa bude páter Quirín slúžiť súkromne. Ďalšie informácie budú oznámené

  na farskej internetovej stránke a na facebookovej stránke.

   

  Oznámenie o uložení poštovej zásielky

  Obec Letničie 

  Oznamujeme, že pani Petra Vrbová má uloženú na Obecnom úrade v Letničí poštovú zásielku.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.

   Vyvesené: 23.12.2020

  Oznamujeme, že pani Dana Jakubovičová má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 10.12.2020

  Zvesené

  Oznamujeme, že pani Nikola Vrbová má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 3.12.2020

  Zvesené:

  Antigénové testovanie

  Oznamujeme občanom, že miesto na antigénové testy sa zmenilo, testovanie zaisťuje FNsP Skalica, Koreszkova  7, 909 01 Skalica - pri odbernom mieste MOM - zadné parkovisko, majú postavený stan na odber antigénových testov.

  Prevádzka odberného miesta:  od zajtra t. j. 19.11.2020 do piatka 20.11.2020 v čase od 11.00 do 15.30 hod.

  Budúci týždeň by malo byť k dispozícii  v pondelok až piatok v čase od 7.00 do 16.30 hod.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú