logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

  • 10.jpg
  • 15.jpg
  • 14.jpg
  • 1.jpg
  • 17.jpg
  • 9.jpg
  • 12.jpg
  • 3.jpg
  • 16.jpg
  • 18.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 13.jpg
  • 2.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 11.jpg

Erb zobrazuje sv. Martina, ktorý je historickým symbolom obce a súčasne ho dokumentuje aj pečatidlo obce z r. 1659.

Blazón erbu
V modrom štíte strieborný obrátený kôň v zlatej zbroji a v zlatom postroji, v sedle so striebroodetým jazdcom v striebornom, strieborným perom zdobenom klobúku, v pravici so zlatým mečom, ľavicou si pridržiavajúcim červený plášť, na ktorý siaha vľavo pred ním stojaci vpravootočený striebroodetý žobrák, pravicou sa opierajúci o zlatú barlu.

erbletnicie  letnicie vlajka

 

 

  • Oznamy OcÚ

    oznam o uložení poštových zásielok

    Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade

    v Letničí  poštovú zásielku.

    Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

    Vyvesené: 22.6.2020

    Zvesené:

    Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky.

    Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

    Vyvesené: 25.8.2020

    Zvesené: 

    Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

    v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

    Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

    Vyvesené: 24.7.2020

    Zvesené:

     

    Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

    v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

    Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

    Vyvesené: 4.8.2020

    Zvesené:

    Obec Letničie - oznámenie

                                 OZNÁMENIE

     Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

    v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

     Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

     

    Vyvesené: 22.6.2020

    Zvesené:

     

    O B E C     L E T N I Č I E

     

                                 OZNÁMENIE

     

    Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky a aj poštovú zásielku.

     Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

     

    Vyvesené: 17.6.2020

    Zvesené: 

    Oznámenie okresného úradu Skalica

    Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

    Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

    Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú