logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 18.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 9.jpg
 • 17.jpg

 ... niečo z histórie

Počiatky Fašiangu a fašiangových sprievodov po dedine je treba hľadať v predkresťanskom kulte zimného slnovratu. Pôvodne išlo o pohanské sviatky-antické slávnosti, tzv. saturnálie. Karneval teda súvisí s predkresťanskými oslavami obnovy prírody a začiatku jari.

 

... na dedine

Obdobie Fašiangu sa spája s časom zábavy, plesov a zabíjačiek. Ľudia si tieto ľudové tradície veľmi obľúbili a prežívajú ich naplno. Už deti poznajú známu pieseň „ Fašiangy, Turice, Veľká noc príde ...“ V súčastnosti chodia po dedine maškary, čo je sprievod masiek, ktoré pred každým domom hrajú, tancujú a spievajú. Domáci ich núkajú šiškami, fánkami a dobrým páleným-slivovicou. Kedysi na začiatku sprievodu išiel richtár a pozýval k tancu všetkých domácich. Trojdňovú zábavu ukončil podvečer Popolcovej stredy pochovávaním basya nastalo 40 dňové očistné pôstne obdobie.

... tradície pokračujú

V rámci zachovania ľudových tradícií sa 30.1.2016 uskutočnil v KD detský maškarný karneval. Organizátorom podujatia bolo ZRPŠ pri MŠ v Letničí. Stretlo sa tu veľa rozprávkových bytostí, ktoré sa zabávali a tancovali pri hudbe p. P. Šeniglu. Neodmysliteľnou súčasťou karnevalu bola bohatá tombola, na ktorú sa deti tešili najviac. Všetky masky zaslúžene dostali vecnú odmenu a sladkosti. Karneval sa vydaril vďaka príjemnej atmosfére všetkých zúčastnených, ktorí prišli podporiť túto akciu. Tešíme sa na Vás opäť o rok

Veselo a živo bolo aj 6.2.2016, kedy dedinou prechádzal fašiangový sprievod rôznych bytostí a strašidiel, sprevádzaný živou hudbou. Pred každým domom sa tancovalo, spievalo a rozdávala radosť. Domáci ich počastovali štamperlíkom pálenky, či napečenými dobrotami a prispeli do pokladničky nejakým eurom. Veselie pokračovalo fašiangovou zábavou až do neskorých večerných hodín. V duchu tradícií nechýbalo ani pochovávanie basy. O to sa postarali fašiangári, ktorí túto akciu usporiadali a usporadúvajú v rámci zachovania ľudových tradícií.Obdobie zábav sa skončilo a vystriedal ju štyridsaťdňový pôst. Tak zasa o rok !

                                                             

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú