logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 14.jpg
 • 18.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 17.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg

Predmetný odpad vzniká a bude vznikať fyzickej osobe – obyvateľovi SR, ale aj právnickým osobám – nemocniciam, zdravotníckym inštitúciám, domovom sociálnych služieb, domovom dôchodcov, penziónom, ale aj v rámci testovania tohto ochorenia v testovacích stanoch alebo iných dotknutých objektoch, atď..

S odpadom z použitých ochranných prostriedkov (ak sa musíme použitých ochranných prostriedkov zbaviť) vyprodukovaným obyvateľstvom sa odporúča nakladať ako s komunálnym odpadom, zaradeným v zmysle Katalógu odpadov  pod k.č. 200301 zmesový komunálny odpad. To značí nepoužiteľné ochranné prostriedky (predovšetkým rúška, rukavice, filtre alebo rôzne ich náhrady ) budú zabalené podľa inštrukcií úradu verejného zdravotníctva ( viď. pod týmto odstavcom) a následne umiestnené do nádoby pre zmesový komunálny odpad v domácnosti obyvateľov. V prípade zbavovania sa predmetného odpadu z dôvodu naplnenia nádoby v domácnosti, bude tento odpad umiestňovaný do nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu odpadov v obci, pri IBV (rodinné domy) do príslušných popolníc a pri KBV (bytové domy) do určených kontajnerov čiernej farby. V tejto súvislosti je dôležité odporúčanie obyvateľstvu, aby tento druh odpadu neumiestňovali,neukladali do nádob určených pre separovaný odpad, ako napr. papier, plasty.

 

S jednorazovými rúškami je potrebné nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda po ukončení životnosti ochranných pomôcok je ich po zložení najlepšie vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

V nemocniciach, v zdravotníckych inštitúciách, či podobných zariadeniach je nariadené povinné používanie ochranných prostriedkov.Po ukončení ich životnosti je potrebné ich umiestniť do osobitnej vhodnej nádoby a do vyhovujúceho samostatného priestoru. Nádoba musí byť označená Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Samozrejme nie je na škodu, keď sú nádoby preventívne laicky označené ako napr. kontaminované použité rúšky, rukavice, odevy atď. V rámci tejto mimoriadnej situácie koronavírusu a riziku výskytu infikovaných ľudí alebo nosičov vírusu nie je možné jednoznačne určiť, či ochranné prostriedky sú alebo nie sú kontaminované, preto by malo byť s nimi nakladané ako s nebezpečným odpadom, zaradené ako odpad k.č. 180103 v zmysle Katalógu odpadov. Treba doplniť špecifikáciu odpadu ypsilónovým kódom pre klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení (Y1).

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zariadeniach na spracovanie odpadov činnosťou R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, alebo činnosťou D10 - spaľovanie na pevnine.

Poznámka :

Zaradenie odpadu je jednou zo základných povinností držiteľa odpadu vyplývajúcej z ustanovenia  § 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

OÚ - OSZP

 • Oznamy OcÚ

  Antigénové testovanie

  Oznamujeme občanom, že miesto na antigénové testy sa zmenilo, testovanie zaisťuje FNsP Skalica, Koreszkova  7, 909 01 Skalica - pri odbernom mieste MOM - zadné parkovisko, majú postavený stan na odber antigénových testov.

  Prevádzka odberného miesta:  od zajtra t. j. 19.11.2020 do piatka 20.11.2020 v čase od 11.00 do 15.30 hod.

  Budúci týždeň by malo byť k dispozícii  v pondelok až piatok v čase od 7.00 do 16.30 hod.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  oznam o uložení poštových zásielok

  Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uloženú na Obecnom úrade

  v Letničí  poštovú zásielku.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 22.6.2020

  Zvesené:

  Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 25.8.2020

  Zvesené: 

  Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 24.7.2020

  Zvesené:

   

  Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

  Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

  Vyvesené: 4.8.2020

  Zvesené:

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú