logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg
 • 6.jpg

Prvomájové oslavy sa stali už tradíciou v našej obci. Keďže počasie v sobotu 3. mája 2014  neveštilo nič pekného, rozhodlo sa, že oslavy budú pri kultúrnom dome. Od rána prebiehala zabíjačka. Poobede sa začali schádzať prví občania. Každý, kto si kúpil niečo zo zabíjačky, utekal sa najesť do tepla kultúrneho domu. Na dvore  stála  „Baba Zloba“.

Všetci prítomní si vypočuli od dlhoročnej poslankyne pani Heleny Júnošovej hlásenie do rozhlasu :

 Vážení občané, vypočujte si huásení z místního rozhuasu. Je tu máj, lásky čas a proto oslovujem Vás. Hned první deň si náš starosta oslávil narodzenín sen. Šeči mu poprejme hlavne zdraví, ščascí v rodzine a pokoj v ceuej dzedzine. Od potoka „Baba Zloba“ na nás čumí a dva veliké zuby tam cerí. Za špatného počasá  zebrala si skratku a stojí nám tu v našem kulturáčku.

Ona sa nás snaží navštevovat a tú zlobu tady podporovat. Starosta ide do kúpelú, prejme mu to šeci za každú cenu. „Babu Zlobu“ tu necháme stát do večera a potom ju spálíme tak í bude treba. Slúbme starostovi, že ked sa vrácí, nebude tu žádnej zloby. Nech starosta vidzí, že tu má v obci samých dobrých ludzí.

      Večer sa táto „Baba Zloba“ spálila a tak sa možno vyhnalo všetko zlo z našej obce. Potom prišli muzikanti a nasledovala zábava.

      Máj stál na parkovisku v obci osamotený, hneď po oslavách v nedeľu

4. mája 2014 doobeda po silnom vetre sa odlomil a spadol dolu. Hasiči ho potom celý odstránili. A tak tento rok v našej obci stál Máj iba necelé štyri dni.

 

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam pacientom MuDr. Landla

  Dr. Landl čerpá dovolenku od 27.7.2020 do 7.8.2020.

  Zástup : pre deti od 27.7.-31.7.2020 Dr. Dugová Holíč

                 pre deti od 3.8.-7.8.2020 Dr. Vicenová  Skalica

                 pre dospelých Dr. Uhlíková Holíč

   

  Sestra bude na ambulancii :

   v Štefanove denne od 7.00-8.30 hod.

   v Uníne denne od 6.30 – 12.30 hod.                                                  

  Obec Letničie - oznámenie

                               OZNÁMENIE

   Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

   Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

   

  Vyvesené: 22.6.2020

  Zvesené:

   

  O B E C     L E T N I Č I E

   

                               OZNÁMENIE

   

  Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky a aj poštovú zásielku.

   Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

   

  Vyvesené: 17.6.2020

  Zvesené: 

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú