logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 2.jpg
 • 17.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 4.jpg
 • 18.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 13.jpg

Vážení poslanci OZ , predsedovia spoločenských organizácií, dámy, páni.

Zložením sľubu som po tretí raz nastúpil na post starostu obce Letničie. Preto by som chcel týmto poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách dali. Ďakujem tým ,ktorí ma volili ale aj tým, ktorí  prišli k voľbám, aj keď mi hlas nedali. Úprimne si veľmi  vážim toho , že ďalšie štyri roky Vás budem zastupovať vo veciach verejných  a reprezentovať našu obec navonok.

No nedá mi  podotknúť aj to , že tí ktorí ma tu neradi vidia to musia so mnou dajako vydržať. Ale taký je už život, všetci dobre vieme, že sa nedá vyhovieť každému. No je však dôležité to, aby sme sa jeden druhého tolerovali a jeden druhého si vážili ako človeka. Sme katolícka obec a preto by sme sa mali podľa toho aj správať . No veľmi si ctím v našej obci to , že keď som mal aj protikandidáta na post starostu, predvolebná  kampaň prebehla v našej obci pokojne a korektne v porovnaní  s  obcami, kde predvolebný boj bol naozaj bojom plný urážok a nenávisti. Znova chcem pripomenúť to, čo som hovoril aj pred voľbami, že každý občan obce ak nie je spokojný čí už so starostom alebo poslancami môže vo voľbách kandidovať, a tak presadiť svoje postoje a názory života v obci. Je ľahko kritizovať ale niekedy je ťažšie ukázať smer a zapojiť sa do vlastného diania v obci. Poviem úprimne že post starostu je z môjho pohľadu z roka na rok ťažší a ťažší. Nejedná sa už len o to, že v zákonoch sa dá  len ťažko zorientovať, lebo sa častejšie ako v minulosti primajú alebo menia ale aj celkové nároky ľudí sú niekedy až nemysliteľné svojej realite. Obec ma 4300 kompetencií na ktoré musíme byť aj u nás na úrade pripravení a reagovať na ne. Áno, presne toľko, koľko majú kompetencií na meste, kde je aparát ľudí, ktorí majú samozrejme všetko podelené. Preto patrí aj veľká vďaka naším 1,5 pracovníčkam, že na túto agendu dokážu spolu so starostom ako jeden tím reagovať. Ja osobne porovnávam obec a jej chod  ako chod hociktorej rodiny, teda  domácnosti. Všetci dobre vieme, že peniaze, ktoré tvoria mesačný alebo teda aj ročný rozpočet v domácnosti sa musí rozpočítať tak, aby pokryl všetky výdavky spojené s jej chodom. Aj tuná musí hlava rodiny poplatiť najprv všetky faktúry a veci, ktoré  sú nevyhnutné pre kvalitný a bezproblémový život rodiny. Až  potom sa môže uvažovať, čo kúpiť deťom, čo opraviť a čí si môžu kúpiť Fabiu  alebo Mercedes. No,  deti, ktoré nevedia a nevidia tak úplne do hospodárenia rodiny bojujú za to aby to, bol Mercedes. A čo na to  otec? Áno kúpime Mercedes ale nebudeme svietiť ani kúriť ale budeme sa voziť na krásnom aute. Alebo je tu aj ďalšia možnosť, hovorí otec , že naplánované a neodkladne opravy na dome si opravíme spolu všetci, lebo sme všetci šikovní a zruční , a nemusíme volať firmu za drahé peniaze ktoré ušetríme a kúpime si mercedes. A takto presne je to aj s chodom obce. Pokiaľ mi všetci si dedinu nebudeme aj sami upravovať a budovať a povieme ,že však to je obecné, príde aj na to , že na každú prácu si budeme musieť volať firmu za veľké peniaze. No potom nebudeme  mať v rozpočte obce financie na cestu ale len na chodník. Preto je veľkým  omylom, keď si niekto myslí , že nie je jeho povinnosťou  zveľaďovať obec a ma v povedomí, že veď to moje nie je, to je obecné, čo ma je do toho, nech starosta niekoho pošle.

Aj preto sa v texte, kde je uzákonená Miestna samospráva hovorí: Obyvatelia majú povinnosť ochraňovať majetok obce a podieľať sa na jej nákladoch, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci , poskytovať pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Keď je rodina silná a drží po kope všetko sa dá ľahšie zvládnuť  a prekonať.  Preto by sme mali začať každý sám od seba a pozrieť sa sám na seba až potom hodnotiť a poukazovať na toho druhého. Hovorí sa že čo sa mne nepáči na tom druhom to je vlastne zrkadlo mňa samého.

Vážení občania, čo sa týka výstavby ,budovania a rozvoja obce nebudem teraz zasa vypočítavať, čo sa za osem rokov urobilo aj keď tu behalo pred voľbami to , že sa tu život zastavil. Ale nevadí nikomu neberiem jeho názor a to čo sa tu urobilo je možné si prečítať na stránke obce alebo na úradnej tabuli. No však podľa mňa sa splnil hlavný zámer a cieľ a to je to že sa dokončila etapa výstavby IBV kde sú všetky pozemky predané a dokončuje sa výstavba rodinných domov. Vybudovala sa   príjazdová  komunikácia  čo bolo  podmienené tým že domy môžu byť aj skolaudované. To znamená, že mladí a aj mladí  z iných obcí chcú v Letničí bývať a neposledne sú obsadené aj staršie domy, ktoré boli na predaj. Aj preto sa stále darí držať počet obyvateľov nad 500. Veď všetci dobre vieme že pôrodnosť je čím ďalej menšia a menšia čo tiež negatívne ovplyvňuje počet obyvateľov aj v našej obci. A budúcnosť? Už teraz osobne cítim, že vlastne sa začína meniť a nastupovať nová generácia, ktorá má určite viacej sily ,nápadov  a elánu . A práve oni by mali potiahnuť  aj kultúrno-spoločenský život v našej obci. Čo sa týka mojej osoby určite budem pokiaľ to bude v súlade, pravidlami hospodárenia obce ,vychádzať všetkým aktivitám v ústrety. Sami dobre vieme že nie je ľahká doba, ale určite sa budem snažiť o to, aby sa v Obci Letničie zasa za ďalšie obdobie podarili zbudovať veci ktoré budú na prospech všetkým obyvateľom našej obce. No určite viem, že bez pomoci čí už OZ ,spoločenských organizácií, ale hlavne aj ostatných ľudí v Letničí to pôjde o mnoho ťažšie. Záleží len na nás všetkých ako dokážeme tu v našej dedine žiť.  Nikto nám naše spolunažívanie okolo seba nevyrieši, ani vláda  ani parlament a ani starosta. Len mi sami. Počúvajme sa jeden druhého skúsme v kľude  veci, ktoré nás zaťažujú vyriešiť. Len tak prežijeme. No a na záver chcem úprimne poďakovať všetkým ktorý sa zapojili do odpratávania vody a blata po povodni ktorá sa na našu dedinu priam dovalila v nočných hodinách. Aj keď ľudia hlavne tí ktorí mali nános blata vo svojich dvoroch a pivniciach boli nemilo prekvapený s tejto udalosti tuná sa ukázalo to že súdržnosť a pomoc jeden druhému víťazí  nad všetku nenávisť. Ďalej by som chcel ešte poďakovať všetkým tým ktorí  už teraz povedané v minulom volebnom období spolupracovali  a podieľali sa na riadení obce teda poslancom, členom komisií, spoločenským organizáciám, pracovníkom OÚ, riaditeľke MŠ, pani učiteľke a personálu MŠ a vlastne všetkým ostatným ktorí pomohli pri rozvoji a živote v našej obci Letničie. Ešte raz ďakujem za podporu a prajme si ,aby sa nám všetkým život v Letničí páčil.

Záleží len na nás všetkých. Nech nás Boh opatruje a je s nami.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam pacientom MuDr. Landla

  Dr. Landl čerpá dovolenku od 27.7.2020 do 7.8.2020.

  Zástup : pre deti od 27.7.-31.7.2020 Dr. Dugová Holíč

                 pre deti od 3.8.-7.8.2020 Dr. Vicenová  Skalica

                 pre dospelých Dr. Uhlíková Holíč

   

  Sestra bude na ambulancii :

   v Štefanove denne od 7.00-8.30 hod.

   v Uníne denne od 6.30 – 12.30 hod.                                                  

  Obec Letničie - oznámenie

                               OZNÁMENIE

   Oznamujeme, že pán Ferdinand Šebesta má uložené na Obecnom úrade

  v Letničí  oznámenie o uložení poštovej zásielky.

   Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

   

  Vyvesené: 22.6.2020

  Zvesené:

   

  O B E C     L E T N I Č I E

   

                               OZNÁMENIE

   

  Oznamujeme, že pani Lívia Šimková má uložené na Obecnom úrade v Letničí oznámenie o uložení poštovej zásielky a aj poštovú zásielku.

   Prevziať si ju môže v pracovných dňoch od 8.00-16,00 hod

   

  Vyvesené: 17.6.2020

  Zvesené: 

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú