logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 17.jpg
 • 14.jpg
 • 16.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg

Tohtoročný príchod Mikuláša sa vo všetkom odlišoval od tých predchádzajúcich. Iniciatívy sa ujali rodičia. Pripravili pre deti zaujímavé aktivity – Mikulášske dielničky.

 Deti mali možnosť zapojiť sa do rôznych prác – zdobenie vianočných ozdôb, výroba papierových anjelikov, ozdobných sviečok, ponožkových snehuliakov a vianočných pohľadníc, vytváranie ozdobných svietnikov. Deti postupne prichádzali a skúšali si rôzne činnosti. Výrobky si potom mohli odniesť, z čoho mali veľkú radosť. O chvíľu prišiel Mikuláš s čertom a svojou družinou. Pod vyzdobeným stromčekom potom rozdávali balíčky všetkým deťom. Deti spievali, tancovali a recitovali,  a aj trošku plakali. Šikovné mamičky pripravili aj malé pohostenie – napiekli sladkosti a pagáčiky. Prítomní mali možnosť ochutnať vianočnú kapustnicu, punč aj varené víno. V priebehu akcie sa deti mohli vyfotografovať s rodinou alebo sami v zimnom zasneženom pozadí. K úspešnému priebehu tejto akcie prispeli aj sponzori, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Vďaka aj organizátorom, Mikuláš sa nám páčil!

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú