logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 13.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg

img00000Prešli dva týžne odvtedy, čo deti robili program svojím mamičkám a starým mamám ku Dňu matiek a úlohy sa vymenili.

Prišiel deň „D“, teda Medzinárodný deň detí a  TJ, urobila program pre svoje ratolesti. Oslava sa musela o týždeň odložiť pre nepriaznivé počasie a zlý stav terénu na futbalovom ihrisku po povodni na začiatku mája; ale kto si počká, ten sa dočká. A na túto oslavu MDD sa čakať veru oplatilo. Počasie prialo už od rána, slnko svietilo a dal sa predokladať pekný víkendový deň.Odpoludnia 8. 6. 2013 sa na futbalovom ihrisku Letničie stretli nielen miestne deti, ale aj deti rodákov z tejto malej dedinky. Čakal ich tu pestrý športovo-zábavný program. Keďže všetky deti sú hravé a súťaživé, boli pre ne na trávnatej ploche pripravené rôzne súťažné disciplíny. Do súťaženia sa zapojili najmenšie i väčšie deti. Mohli si vyskúšať skákanie vo vreci, hádzanie loptou do koša, kopanie lopty bránu so zavesenými  fľašami, slalom s ping-pongovou loptičkou na lyžičke, zhadzovanie plechoviek loptičkou. Zaujímavou a lákavou nielen pre deti bola aj  streľba zo vzduchovky na malé drevené špalíčky. Vyskúšali si to aj dievčatá. Komu sa práve nechcelo súťažiť, mohol sa vyskákať na trampolíne. Na koniec súťaženia bolo pripravené preťahovanie sa lanom. Na jednu stranu lana sa postavili otcovia  a na druhý koniec súťažiace deti. A aby dospeláci neboli oproti deťom v presile, na stranu detí sa pripojil aj letničský pán starosta Marián Dvorský. No hádajte, kto v preťahovaní lanom vyhral? No predsa deti! Keďže počasie bolo horúce a slnko celý deň pálilo, nielen deťom ale aj organizátorom a rodičom, ktorí sprevádzali svoje deti či vnúčata, padlo vhod občerstvenie sa nealkom, nanukmi, párkom v rohlíku či inými dobrotami. Lenže to ešte stále nebol koniec dňa. Deti čakali ešte ďalšie u nich už obľúbené tradičné atrakcie. K futbalovému ihrisku prišli dve požiarnícke autá. Našťastie tentoraz nemuseli zasahovať pri žiadnej povodni či požiari, ani inom nešťastí, ale prišli urobiť radosť miestnym deťom. Ako? Nuž priestor za šanťami ihriska pokryla zvláštna biela hmota. Nie, nebol to sneh ako pred dvoma mesiacmi na Veľkú noc. Toto bola hasiaca pena, v ktorej sa deti dosýtosti vyjašili a vyskákali. Nikomu nevadilo, že deti budú mokré a špinavé, lebo ich mamičky mali so sebou pripravené všetko potrebné na ich preoblečenia a prezutie, lebo deň ešte stále nekončil. (Ale to oblečenie by si zalúžilo vyprať v reklame, kde prášok hravo odstáni z detského trička blato, trávu aj fľaky od zmrzliny a džúsu.... J). S pokračujúcim dňom nasledoval zápas malých futbalistov letničskej prípravky proti Borskému Mikulášu. Medzičasom sa množstvo detí zhŕklo okolo stola s farbami, lebo mali záujem o maľovanie na tvár a telo. Po ihrisku potom pobehovali motýle, psíkovia, na bicykli premával malý spiderman a nakreslené zuby cerila i dravá šelma. Deti mali za celé odpoludnie zážitkov habadej. Kto vydržal celé odpoludnie až do konca, mohol si opiecť špekáčik nad ohníkom. Bežne sa hovorieva: najedzte sa do sýtosti. Na deň detí by sme k tomu kľudne mohli dodať: vyskáčte sa do radosti. A kto bol víťazom tohto dňa? No predsa všetci, ktorí mali radosť z úsmevov detí a ich očí rozžiarených nefalšovanou detskou radosťou. Tešíme sa zase o rok!

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú