logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 18.jpg
 • 6.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 16.jpg
 • 14.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg

Vážení občania.

Chcem Vás srdečne pozdraviť pri príležitosti Nového roku 2020. Pre niektorých z nás je Nový rok prísľubom toho, že je potreba niečo  zmeniť no hlavne to, čo nám prinášalo smútok, starosť a celkovo sme sa necítili šťastní a spokojní. Preto si určite všetci prajeme, aby sme svoju ďalšiu životnú etapu v tomto Novom roku prežili čo najlepšie. Možno je dôležite a na mieste, aby sme sa snažili vyvarovať  životných chýb a omylov z minulého roka. Ale treba si aj uvedomiť, že to čo sa nám nepodarilo a urobili sme niekde chybu, už sa tá situácia nezvráti a preto treba hlavne hľadieť dopredu a poučiť sa s toho. Vážení občania...Chcel by som z môjho pohľadu zhodnotiť aj život v našej Obci Letničie v r. 2019 čo bolo pozitívne, ale aj to ostatne, čo by bolo treba a dalo sa stále zlepšovať. Aj keď akosi ten, už minulý rok ubehol veľmi rýchlo, myslím si, že sa nám podarilo zrealizovať niekoľko  kultúrnych  a stavebných akcií. Aj my sa začiatkom roka vždy snažíme finančne, ale aj ako sa hovorí ,, papierovo pripraviť“, čo by sa malo v obci urobiť. No poviem rovno, že práve táto fáza je dosť ťažká hlavne v tom, že nevieme aká nastane situácia z pohľadu vychádzajúcich projektov a hlavne aké budú podmienky na ich realizáciu.  Môžem však poveda , že sa nám ten rok 2019 celkom vydaril. Začali sme robiť obstarávanie a následne aj realizovať prístavbu hasičskej zbrojnice, kde je už prípojka vody a WC. Na túto akciu sme dostali 30 000 Euro. Bolo však potrebné, aby sme výstavbu mohli uskutočniť preložiť na tomto mieste prípojku plynu.Tato akcia bola ukončená na konci novembra. Ďalej sme podali žiadosť o ďalšiu časť svietidiel verejného osvetlenia, kde sme dostali 6 000 Euro.Vymenili staré svietidla za nové a osvetlili sa ešte miesta  na hlavnej ceste, kde to bolo potrebné kvôli bezpečnosti chodcov. Ďalším stavebným projektom bolo umiestnenie detských prvkov v materskej škole pre deti, na čo sme dostali 8 000 Eur. Veľkým úspechom bolo pridelenie novučičkého hasičského auta, lebo staručká ávia už neprešla STK, takže sa nové auto dostavilo v pravý čas. Ďalej sme začali a už máme urobené a pripravené verejné obstarávanie na výstavbu chodníka na novej ulici, keďže toto bolo v podmienkach novej výstavby v tejto lokalite. Na túto výstavbu by sme mali tento rok dostať 27 000 Eur. Musíme si však uvedomiť, že na všetkých akciách je potrebné určité percento spolufinancovania a teda financií obce. Potom to boli ďalšie akcie ako plynofikácia kabín TJ, osadenie zrkadiel pri výjazdoch na hlavnú cestu, zakúpenie kosačky na ihrisko TJ, vybudovanie miesta na skladovanie konárov zo stromov. Taktiež sa využila zemina z čistenia potoka na hrádzu za cintorínom.  Musíme si však uvedomiť, že okolo všetkých týchto akcií je potrebné uskutočniť niekedy zdľhavý proces vybavovačiek a povolení. Z kultúrnych a športových akcií sme usporiadali všetky tie, ktoré robíme každý rok. Detský  karneval, fašiangy, Deň  matiek, oslava 1. mája, výstava ovocia, poľovnícke skúšky, hasičská súťaž, futbalové stretnutia, posedenie s dôchodcami, výstava krojov, účasť na akcii ,,Sladká nedeľa“ , lampiónový sprievod, Mikuláš, stolnotenisový turnaj. No chcem zdôrazniť to, že bez poslancov OZ, spoločenských organizácií, ktoré v obci fungujú a obetavých ľudí, ktorí tu  pracujú či už predsedov celého výboru a všetkých členov, ale aj nečlenov by sa nedali tieto akcie v našej obci zrealizovať, za čo im všetkým patrí veľké ďakujem a veľká vďaka. Myslím si, že sa o málinko vylepšili aj medziľudské vzťahy v našej obci no je jasné, že na tomto je ešte stále čo dobiehať. Počet obyvateľov sa nám zatiaľ darí držať nad 500. Všetci vieme, že sa rodí čím menej detí a je to vidieť aj v našej obci. Nad týmto by sa mali zamyslieť aj predstavitelia nášho štátu a vymyslieť taký spôsob podpory pre mladé rodiny, aby prichádzalo na svet viacej detí a mali všetky podmienky  na ich výchovu. V tomto roku nás čakajú parlamentné voľby, ktoré nám tiež ukážu ďalšie smerovanie našej obce. No budeme sa taktiež snažiť o to, aby sme našu obec rozvíjali a budovali, aby sa nám tu v Letničí dobre a spokojne žilo. Preto záleží hlavne aj na nás, ako sa postavíme celkovo ku každodennému životu, ako sa budeme k sebe správať, pomáhať si a nemyslieť viacej na hmotné majetky, ale použiť i slová ako je láska, porozumenie, súcit a pochopenie jeden druhého. Preto ešte raz ďakujem zamestnancom OÚ a MŠ, poslancom OZ, všetkým členom spoločenských organizácií teda predsedom i celému výboru, a všetkým Vám občanom Obce Letničie.                                                                                                                                                                                Vážení občania, dovoľte mi, popriať Vám zdravia, šťastia a úspechov v práci v rodine a nech sa tento Nový rok 2020 skončí pre nás všetkých tak,aby sme boli šťastní a spokojní. Boh nech je s nami.        

Mikuláš je znakom štedrosti a začiatkom krásneho predvianočného obdobia. Všetky deti netrpezlivo čakajú, či si nájdu v čižmičke nejakú dobrotu za to, že celý rok poslúchali. Inak tomu nebolo ani v nedeľu 8. decembra v Letničí. Na všetkých malých aj veľkých, ktorí prišli do Mikulášskej dedinky, čakala predvianočná atmosféra plná blikajúcich svetielok, vône z mikulášskeho punču a vareného vína. V pozadí zneli vianočné koledy a deti si najskôr nesmelo obzerali tvorivé dielničky, ktoré pripravili šikovné maminky spolu s dievčatami. Ozdobili si voňavé medovníčky, papierové stromčeky, vyrobili vianočné dekorácie a tiež maštaľku, v ktorej sa narodil Ježiško. Kto ešte náhodou nepísal list Ježiškovi, mal poslednú možnosť to napraviť. Na všetky maminky, babky, dedkov, tety, starenky čakala vianočná handmade tržnica, kde rozvoniavali medové sviečky, vianočné dekorácie, háčkované hračky a mnoho iného. O tom, či deti poslúchali, sa mohli presvedčiť po príchode sv. Mikuláša. Prvotné slzičky a strach vystriedala úprimná detská radosť z mikulášskeho balíčka. Za finančnú podporu ďakujeme Obci Letničie a Klubu ľudových tradícií. Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí nám pomohli, venovali svoj čas, pripravili si dielničky na svoje náklady, bez Vás by Mikulášska dedinka nevznikla. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli a podporili nás! Výťažok zo vstupného a časť výťažku z tržnice budú použité na rozprávkový pochod 2020. ĎAKUJEME!     D.Jurčová

 

„Tak plynie čas ...“

Dňa 24.11.2019 sa konala v našej obci výstava z názvom „Tak plynie čas ...“.Výstavu usporiadala miestna organizácia Demokratickej únie žien Letničie. Výstava sa niesla  v duchu návratu pre niekoho do blízkej pre iných do vzdialenej minulosti. Jej námetom bolo predstaviť a priblížiť hlavne mladým ľuďom život v našich domovoch zo začiatku 20.storočia. Starší si mohli prísť zaspomínať. Hlavnou témou bol ľudový odev – kroj či už slávnostný alebo pracovný. Súčasťou  bolo i predstavenie denných potrieb – kuchynských, pracovných našich predkov, ako i výstava fotografií  ľudí odetých do krojov a predaj tubičiek a oblátok od rodiny Kumpanovej z Petrovej Vsi. Vystavené odevy boli z rôzneho obdobia minulého storočia, niektoré boli staré i sto a viac rokov, ale i nové odevy vytvorené v posledných rokoch podľa pôvodných originálov. Ľudový odev vypovedal o tom ako bola daná oblasť – obec bohatá, tak bol i jej odev zdobený viac alebo menej. I na našej výstave sa stretli kroje z rôznych obcí blízkeho okolia. Kroje z iných obcí si so sebou priniesli ženy, ktoré sa do našej dediny vydali, alebo ich zdedili po svojich rodičoch či starých rodičoch. Vystavené kroje pochádzali samozrejme  z našej obce Letničie, ďalej pochádzali z obcí Unín, Radimov, Koválov, Dubovce, Kopčany i blízkej Moravy. Medzi odevmi prevládali kroje detské – dievčenské a chlapčenské, ženské, ale i jeden mužský. Vystavené boli nielen celé kroje ale i časti krojov ako sukne, spodničky, zástery- fjertochy, prucleky- vesty ženské, lajblíky – vesty mužské, šatky – ručníky, čepce, sedliacke rozhádzané i plisované sukne, blúzky, halinky. Mužské a chlapčenské odevy boli zastúpené poslabšie, tvorili ich hlavne odevy pracovné pozostávajúce z nohavíc, košelí, záster a lajblíkov – viest. Slávnostný mužský kroj bol z Unína, detský z Moravy. Nechýbala ani ukážka odevu z konopného materiálu a to nohavíc, košele a rubáša – ženskej spodničky. Vystavené boli i výšivky  obrusov, prestieradiel na postele i na steny. Denné potreby boli zastúpené kuchynským riadom a to taniermi, hrnčekmi, misami, príborom, črpákmi, štamprlíkmi, fľašami na slivovicu a víno, formami na bábovky, ošatkami na chlieb, mlynčekom na kávu, mažiarom, hlinenými hrncami, formičkami na zázvorníky, vareškami, petrolejovými lampami i kliešťami na pečenie vianočných oblátok. Ďalej boli k videniu i pracovné nástroje na spracovanie konope– trlica, hachla, kolovrátok, lis na vinnú révu, sánky, lopáre na pranie bielizne a iné drobné predmety dennej potreby dobové stoličky ale i stále fungujúci šijací stroj zn. Singer .  Poslednou časťou bola výstava fotografií ľudí odetých v krojoch pri rôznych príležitostiach ako svadby, birmovky, ľudové veselice, oslavy a vystúpenia detí, ale i bývalý letničský ženský spevácky zbor a bývalí divadelníci, z ktorých už väčšina nie je medzi nami. Bolo veľmi milé počúvať návštevníkov ako sa dohadovali kto na ktorej fotografii to môže byť. 

 Atmosféra bola veľmi príjemná. Umocnilo ju i príjemné privítanie po vstupe do Domu kultúry, kde boli návštevníci privítaní malým pohostením v podobe pagáčikov, vyprážaných šišiek a krupicovým závinom, ktoré ponúkala dievčina odetá  v tradičnom letničskom kroji. Samozrejme  tí starší štamprlíkom domácej slivovice. Po zapísaní sa do zoznamu návštev sa mohla začať samotná prehliadka.  Pri vstupe  do hlavnej sály nás vítala „dobová rodinka“, pri ktorej sa niektorí aj fotografovali. V popredí kolovrátok, batoľa v kolíske, väčšie dieťa v kopčianskom kroji ako i figurína ženy v kroji z Koválova  a muža v pracovnom odeve s vidlami a cepmi v rukách. Výstava ďalej pokračovala stredom ukážkou prestretého stola a ďalšími detskými krojmi. Ostatné odevy boli poukladané okolo celej sály na stoloch. Na stenách boli popripínané prestieradla na postele vyšívané rôznymi technikami na plátne bavlnenom ako i konopnom a ľanovom. Takisto tu boli vystavené výšivky obrazov, ktoré si  ľudia pripevňovali vo svojich príbytkoch na stenu v kuchyni.  Návštevníkmi neboli len občania  žijúci v našej obci, ale prišli sa pozrieť i bývalí letničania, ktorých bol skoro rovnaký počet ako  tých domácich. Našu výstavu si nenechali ujsť ani predsedníčka DÚŽ okresu Skalica pani Kubinová, predsedníčky  a členky Únie žien Kopčany, Mokrý Háj i Radimov. Návštevníci výstavy boli veľmi milo prekvapení  tým, koľko vecí sa stále nachádza v našich domácnostiach.

Tí ,ktorí prišli majú na čo príjemne spomínať, tí ktorí neprišli môžu ľutovať.  Predsedníčka Únie žien  Letničie ďakuje týmto všetkým návštevníkom, ale hlavne  obyvateľom Letničia, ktorí zapožičali vystavené exponáty a  pomohli s realizáciou výstavy. Boli nimi pani Knotková Anna, Kaššová Melánia, Kaššová Zdenka, Junošová Darina, Ondrášová Mária, Smolinská Hana, Smolinská Mária, Jurčová Elena, Šeniglová Mária, Junošová Helena, Stupavská Anna, Kuklišová Silvia, Ing. Michalková Monika, Šmidová Terézia, Lábska Emília, Lániková Stanislava, Sňadová Jarmila, Gučková Božena, Kotvanová Marta , Smolinská Helena, Ing. Šmidová Dana, Dvorský Marian, Dvorská Tatiana, Pulmanová Adriána a Jednota dôchodcov Petrova Ves.

Dňa 8.11.2019 pozvala Rada školy pri MŠ Letničie všetky deti i dospelých na v poradí druhý lampiónový sprievod. Zišli sme sa pred Obecným úradom...Naša dedina sa krásne rozsvietila nielen lampiónmi, ale i detskými očkami. Sprievod sme ukončili v Materskej škole, kde bolo pre deti pripravenéné občerstvenie. Moje poďakovanie patrí Obecnému úradu Letničie, členom Rady školy, pracovníčkam MŠ a Hasičom Letničie, ktorí sa postarali o bezpečný priebeh celého večera. Dúfam, že sme spoločne prežili jeden z príjemných jesenných večerov....   za RŠ J. Ondrášová

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú