logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 7.jpg
 • 17.jpg
 • 16.jpg
 • 13.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 14.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg

Vážení poslanci OZ , predsedovia spoločenských organizácií, dámy, páni.

Zložením sľubu som po tretí raz nastúpil na post starostu obce Letničie. Preto by som chcel týmto poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách dali. Ďakujem tým ,ktorí ma volili ale aj tým, ktorí  prišli k voľbám, aj keď mi hlas nedali. Úprimne si veľmi  vážim toho , že ďalšie štyri roky Vás budem zastupovať vo veciach verejných  a reprezentovať našu obec navonok. No nedá mi  podotknúť aj to , že tí ktorí ma tu neradi vidia to musia so mnou dajako vydržať. Ale taký je už život, všetci dobre vieme, že sa nedá vyhovieť každému. No je však dôležité to, aby sme sa jeden druhého tolerovali a jeden druhého si vážili ako človeka. Sme katolícka obec a preto by sme sa mali podľa toho aj správať . No veľmi si ctím v našej obci to , že keď som mal aj protikandidáta na post starostu, predvolebná  kampaň prebehla v našej obci pokojne a korektne v porovnaní  s  obcami, kde predvolebný boj bol naozaj bojom plný urážok a nenávisti. Znova chcem pripomenúť to, čo som hovoril aj pred voľbami, že každý občan obce ak nie je spokojný čí už so starostom alebo poslancami môže vo voľbách kandidovať, a tak presadiť svoje postoje a názory života v obci. Je ľahko kritizovať ale niekedy je ťažšie ukázať smer a zapojiť sa do vlastného diania v obci. Poviem úprimne že post starostu je z môjho pohľadu z roka na rok ťažší a ťažší. Nejedná sa už len o to, že v zákonoch sa dá  len ťažko zorientovať, lebo sa častejšie ako v minulosti primajú alebo menia ale aj celkové nároky ľudí sú niekedy až nemysliteľné svojej realite. Obec ma 4300 kompetencií na ktoré musíme byť aj u nás na úrade pripravení a reagovať na ne. Áno, presne toľko, koľko majú kompetencií na meste, kde je aparát ľudí, ktorí majú samozrejme všetko podelené. Preto patrí aj veľká vďaka naším 1,5 pracovníčkam, že na túto agendu dokážu spolu so starostom ako jeden tím reagovať. Ja osobne porovnávam obec a jej chod  ako chod hociktorej rodiny, teda  domácnosti. Všetci dobre vieme, že peniaze, ktoré tvoria mesačný alebo teda aj ročný rozpočet v domácnosti sa musí rozpočítať tak, aby pokryl všetky výdavky spojené s jej chodom. Aj tuná musí hlava rodiny poplatiť najprv všetky faktúry a veci, ktoré  sú nevyhnutné pre kvalitný a bezproblémový život rodiny. Až  potom sa môže uvažovať, čo kúpiť deťom, čo opraviť a čí si môžu kúpiť Fabiu  alebo Mercedes. No,  deti, ktoré nevedia a nevidia tak úplne do hospodárenia rodiny bojujú za to aby to, bol Mercedes. A čo na to  otec? Áno kúpime Mercedes ale nebudeme svietiť ani kúriť ale budeme sa voziť na krásnom aute. Alebo je tu aj ďalšia možnosť, hovorí otec , že naplánované a neodkladne opravy na dome si opravíme spolu všetci, lebo sme všetci šikovní a zruční , a nemusíme volať firmu za drahé peniaze ktoré ušetríme a kúpime si mercedes. A takto presne je to aj s chodom obce. Pokiaľ mi všetci si dedinu nebudeme aj sami upravovať a budovať a povieme ,že však to je obecné, príde aj na to , že na každú prácu si budeme musieť volať firmu za veľké peniaze. No potom nebudeme  mať v rozpočte obce financie na cestu ale len na chodník. Preto je veľkým  omylom, keď si niekto myslí , že nie je jeho povinnosťou  zveľaďovať obec a ma v povedomí, že veď to moje nie je, to je obecné, čo ma je do toho, nech starosta niekoho pošle.

Aj preto sa v texte, kde je uzákonená Miestna samospráva hovorí: Obyvatelia majú povinnosť ochraňovať majetok obce a podieľať sa na jej nákladoch, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci , poskytovať pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Keď je rodina silná a drží po kope všetko sa dá ľahšie zvládnuť  a prekonať.  Preto by sme mali začať každý sám od seba a pozrieť sa sám na seba až potom hodnotiť a poukazovať na toho druhého. Hovorí sa že čo sa mne nepáči na tom druhom to je vlastne zrkadlo mňa samého.

Vážení občania, čo sa týka výstavby ,budovania a rozvoja obce nebudem teraz zasa vypočítavať, čo sa za osem rokov urobilo aj keď tu behalo pred voľbami to , že sa tu život zastavil. Ale nevadí nikomu neberiem jeho názor a to čo sa tu urobilo je možné si prečítať na stránke obce alebo na úradnej tabuli. No však podľa mňa sa splnil hlavný zámer a cieľ a to je to že sa dokončila etapa výstavby IBV kde sú všetky pozemky predané a dokončuje sa výstavba rodinných domov. Vybudovala sa   príjazdová  komunikácia  čo bolo  podmienené tým že domy môžu byť aj skolaudované. To znamená, že mladí a aj mladí  z iných obcí chcú v Letničí bývať a neposledne sú obsadené aj staršie domy, ktoré boli na predaj. Aj preto sa stále darí držať počet obyvateľov nad 500. Veď všetci dobre vieme že pôrodnosť je čím ďalej menšia a menšia čo tiež negatívne ovplyvňuje počet obyvateľov aj v našej obci. A budúcnosť? Už teraz osobne cítim, že vlastne sa začína meniť a nastupovať nová generácia, ktorá má určite viacej sily ,nápadov  a elánu . A práve oni by mali potiahnuť  aj kultúrno-spoločenský život v našej obci. Čo sa týka mojej osoby určite budem pokiaľ to bude v súlade, pravidlami hospodárenia obce ,vychádzať všetkým aktivitám v ústrety. Sami dobre vieme že nie je ľahká doba, ale určite sa budem snažiť o to, aby sa v Obci Letničie zasa za ďalšie obdobie podarili zbudovať veci ktoré budú na prospech všetkým obyvateľom našej obce. No určite viem, že bez pomoci čí už OZ ,spoločenských organizácií, ale hlavne aj ostatných ľudí v Letničí to pôjde o mnoho ťažšie. Záleží len na nás všetkých ako dokážeme tu v našej dedine žiť.  Nikto nám naše spolunažívanie okolo seba nevyrieši, ani vláda  ani parlament a ani starosta. Len mi sami. Počúvajme sa jeden druhého skúsme v kľude  veci, ktoré nás zaťažujú vyriešiť. Len tak prežijeme. No a na záver chcem úprimne poďakovať všetkým ktorý sa zapojili do odpratávania vody a blata po povodni ktorá sa na našu dedinu priam dovalila v nočných hodinách. Aj keď ľudia hlavne tí ktorí mali nános blata vo svojich dvoroch a pivniciach boli nemilo prekvapený s tejto udalosti tuná sa ukázalo to že súdržnosť a pomoc jeden druhému víťazí  nad všetku nenávisť. Ďalej by som chcel ešte poďakovať všetkým tým ktorí  už teraz povedané v minulom volebnom období spolupracovali  a podieľali sa na riadení obce teda poslancom, členom komisií, spoločenským organizáciám, pracovníkom OÚ, riaditeľke MŠ, pani učiteľke a personálu MŠ a vlastne všetkým ostatným ktorí pomohli pri rozvoji a živote v našej obci Letničie. Ešte raz ďakujem za podporu a prajme si ,aby sa nám všetkým život v Letničí páčil.

Záleží len na nás všetkých. Nech nás Boh opatruje a je s nami.

Tohtoročný príchod Mikuláša sa vo všetkom odlišoval od tých predchádzajúcich. Iniciatívy sa ujali rodičia. Pripravili pre deti zaujímavé aktivity – Mikulášske dielničky. Deti mali možnosť zapojiť sa do rôznych prác – zdobenie vianočných ozdôb, výroba papierových anjelikov, ozdobných sviečok, ponožkových snehuliakov a vianočných pohľadníc, vytváranie ozdobných svietnikov. Deti postupne prichádzali a skúšali si rôzne činnosti. Výrobky si potom mohli odniesť, z čoho mali veľkú radosť. O chvíľu prišiel Mikuláš s čertom a svojou družinou. Pod vyzdobeným stromčekom potom rozdávali balíčky všetkým deťom. Deti spievali, tancovali a recitovali,  a aj trošku plakali. Šikovné mamičky pripravili aj malé pohostenie – napiekli sladkosti a pagáčiky. Prítomní mali možnosť ochutnať vianočnú kapustnicu, punč aj varené víno. V priebehu akcie sa deti mohli vyfotografovať s rodinou alebo sami v zimnom zasneženom pozadí. K úspešnému priebehu tejto akcie prispeli aj sponzori, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Vďaka aj organizátorom, Mikuláš sa nám páčil!

Rada školy pri MŠ Letničie pozvala všetky deti, ich rodičov i starých rodičov na pochod Letničských svetielok, ktorý sa konal 7.11.2018. 

Všetci sme sa stretli pri Kultúrnom dome, odkiaľ naše kroky smerovali na dvor Materskej školy, kde na deti čakalo malé občerstvenie.

Bolo nás neúrekom.... O hladký priebeh akcie a našu bezpečnosť sa postarali dobrovoľní hasiči, za čo im patrí veľká vďaka.

Nielen očká našich šťastných detí žiarili, ale aj celá obec sa osvetlila lampiónmi, ktoré si v rúčkach niesli nielen najmenší ale i dospeláci.

Členky našej Únie žien sa rozhodli, že usporiadajú RETRO výstavu. Bola to novinka, zatiaľ sa nič takéto v obci nekonalo. Ale nápad sa ľuďom pozdával a k výstave sa pripojila aj Jednota dôchodcov Slovenska v Letničí. Materiál na výstavu sa zbieral postupne. Ľudia nosili rôzne veci z minulosti, ako napríklad: gramofóny, magnetofóny, telefóny, kalkulačky, fotoaparáty, náradie, nástroje. Dokonca p. F. Mihálik z Petrovej Vsi nám zapožičal časť zo svojej zbierky váh, asi 15 ks starodávnych váh. Ženy nosili rôzne veci, ktorými sme boli obklopení asi pred 30 – 40 rokmi. Boli to výšivky, ručné práce z chemlonu, makramé, vyšívané dečky na stenu, háčkované dečky, krásne vyšívané ľanové aj konopné prikrývky, porcelánové aj hlinené nádoby, krásne maľované. Do výstavy prispela aj materská škola, priniesli hračky, ktoré už dnešné deti nepoznajú, hračiek tam bolo plno. Všakovakých bábik, figúrok, matriošky kočíky, rôzne skladačky, autodráha, stavebnice, hojdacie koníky. Výstava sa konala v nedeľu 28.10.2018 od obeda až do večerných hodín. Výzdobu tvorili gramoplatne, ktoré namiesto vyhrávania viseli zo stropu a točili sa pri pohybe. Steny boli ovešané dámskymi šatami rôznych farieb a tvarov, ktoré výborne dopĺňali atmosféru nedávnej minulosti. Nechýbali ani topánky, ktoré by sa k nim celkom hodili. Na javisku bol stan s kompletným vybavením kuchynky, stôl, stoličky. Škoda, že do dlážky sa nedali zatĺcť tyčky stanu, aby poriadne stál! Najviac sa však ľudia zdržiavali pri paneloch s fotografiami. Bola na nich zachytená skoro celá dedina, ľudia, ktorých sme poznali. Dnešní dôchodci , ktorí boli na nich v detskom veku. Všetci si tam pripomenuli svoju mladosť a minulosť. Návštevníci mali možnosť dať si kávičku spolu s buchtami tiež z minulosti: krupicové tašky a plotňové pekáče makové a škoricové. Niektorí to ani nepoznali, ale časť domácností to dodnes používa a vypekajú tieto sladkosti. Keď prichádzali ľudia, tak najviac opakovaná veta bola: Aj my máme toto doma! Prvá retro výstava sa teda vydarila. Ďakujeme všetkým ochotným občanom, ktorí si dali tú námahu, že pozbierali veci a priniesli ich do kultúrneho domu. Celkom to bolo 26 vystavovateľov. Vďaka!

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú