logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 13.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 18.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg

Rada školy pri MŠ Letničie pozvala všetky deti, ich rodičov i starých rodičov na pochod Letničských svetielok, ktorý sa konal 7.11.2018. 

Všetci sme sa stretli pri Kultúrnom dome, odkiaľ naše kroky smerovali na dvor Materskej školy, kde na deti čakalo malé občerstvenie.

Bolo nás neúrekom.... O hladký priebeh akcie a našu bezpečnosť sa postarali dobrovoľní hasiči, za čo im patrí veľká vďaka.

Nielen očká našich šťastných detí žiarili, ale aj celá obec sa osvetlila lampiónmi, ktoré si v rúčkach niesli nielen najmenší ale i dospeláci.

Členky našej Únie žien sa rozhodli, že usporiadajú RETRO výstavu. Bola to novinka, zatiaľ sa nič takéto v obci nekonalo. Ale nápad sa ľuďom pozdával a k výstave sa pripojila aj Jednota dôchodcov Slovenska v Letničí. Materiál na výstavu sa zbieral postupne. Ľudia nosili rôzne veci z minulosti, ako napríklad: gramofóny, magnetofóny, telefóny, kalkulačky, fotoaparáty, náradie, nástroje. Dokonca p. F. Mihálik z Petrovej Vsi nám zapožičal časť zo svojej zbierky váh, asi 15 ks starodávnych váh. Ženy nosili rôzne veci, ktorými sme boli obklopení asi pred 30 – 40 rokmi. Boli to výšivky, ručné práce z chemlonu, makramé, vyšívané dečky na stenu, háčkované dečky, krásne vyšívané ľanové aj konopné prikrývky, porcelánové aj hlinené nádoby, krásne maľované. Do výstavy prispela aj materská škola, priniesli hračky, ktoré už dnešné deti nepoznajú, hračiek tam bolo plno. Všakovakých bábik, figúrok, matriošky kočíky, rôzne skladačky, autodráha, stavebnice, hojdacie koníky. Výstava sa konala v nedeľu 28.10.2018 od obeda až do večerných hodín. Výzdobu tvorili gramoplatne, ktoré namiesto vyhrávania viseli zo stropu a točili sa pri pohybe. Steny boli ovešané dámskymi šatami rôznych farieb a tvarov, ktoré výborne dopĺňali atmosféru nedávnej minulosti. Nechýbali ani topánky, ktoré by sa k nim celkom hodili. Na javisku bol stan s kompletným vybavením kuchynky, stôl, stoličky. Škoda, že do dlážky sa nedali zatĺcť tyčky stanu, aby poriadne stál! Najviac sa však ľudia zdržiavali pri paneloch s fotografiami. Bola na nich zachytená skoro celá dedina, ľudia, ktorých sme poznali. Dnešní dôchodci , ktorí boli na nich v detskom veku. Všetci si tam pripomenuli svoju mladosť a minulosť. Návštevníci mali možnosť dať si kávičku spolu s buchtami tiež z minulosti: krupicové tašky a plotňové pekáče makové a škoricové. Niektorí to ani nepoznali, ale časť domácností to dodnes používa a vypekajú tieto sladkosti. Keď prichádzali ľudia, tak najviac opakovaná veta bola: Aj my máme toto doma! Prvá retro výstava sa teda vydarila. Ďakujeme všetkým ochotným občanom, ktorí si dali tú námahu, že pozbierali veci a priniesli ich do kultúrneho domu. Celkom to bolo 26 vystavovateľov. Vďaka!

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Obecný úrad Letničie každoročne usporadúva v kultúrnom dome  posedenie s dôchodcami. Tento rok to bola nedeľa 14. októbra 2018. Sprievodným slovom sprevádzala Ľubka Lániková. Na úvod zarecitovala krátku báseň, privítala hostí – pátra Quirina , predsedov spoločenských organizácií z obce ale i so susedných obcí a všetkých prítomných.  So slávnostným prejavom vystúpil pán starosta Marián Dvorský a po ňom sa prihovoril prítomným páter Quirin. Deti z Materskej školy Letničie si pre svoje babky a dedkov pripravili pekný program , zarecitovali im básničky a zaspievali  pesničky. Po deťoch vystúpila spevácka skupina z Gbelov. Ako deti tak aj spevácku skupinu prítomní odmenili silným potleskom. Potom bola  podaná večera, káva, čaj a zákusky.   Na záver posedenia do tanca ale i  na počúvanie hrala hudobná skupina.

                                                               

V dôsledku prívalového dažďa dňa 3.9.2018 vo večerných hodinách, kedy sa nad našou obcou prehnala veľmi silná búrka, prišlo k zaplaveniu miestnych komunikácií a domov z poľnohospodárskych obrábaných pozemkov nad obcou a v dôsledku vyliatia letničianskeho potoka, ktorý tečie celou našou obcou. Starostom obce bol dňa 3.9.2018 o 22.00 hodine vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Boli započaté práce s odstraňovaním naplaveného blata a odčerpávanie vody zo zaplavených priestorov rodinných domov. Hasiči z našej obce, hasiči z obce Radimov a obyvatelia obce sa snažili do ranných hodín  odstrániť aspoň z časti kalamitu hlavne z komunikácií. V utorok 4.9.2018 sa obyvatelia prebudili do zaplavenej obce. Nánosy blata v uliciach miestami dosahovali až 70 cm. Brigádu a pomoc potreboval aj kostol, ktorý bol z vyliatia potoka celý vo vode. Kto mohol, prišiel pomôcť. Roľnícke družstvá Petrova Ves a Štefanov poskytli na upratovanie techniku na odstraňovanie a odvážanie nánosov blata. A tak isto sa zúčastnil na týchto prácach súkromný podnikateľ so svojím JVC traktorom p. Jozef Ferenčák. Pomoc poskytol aj  Unín Agrar, ktorý má v katastri svoje pozemky na ktorých hospodári.  Od rodinných domov Milana Gučka a Stanislava Filípka sa vyviezlo 20 vlečiek nánosového blata. Na ceste pri cintoríne bol  zdevastovaný asfalt. Starosta obce Marián Dvorský 4.9.2018 v doobedňajších hodinách odvolal III. stupeň povodňovej aktivity a vyhlásil II. stupeň, ktorý trval až do úplného odstránenia následkov povodne. No s veľkým problémom po záplavách bolo to, že v letničianskom potoku bolo naplavených asi 150 betónových veľkých kociek, ktoré sa uvoľnili z brehov potoka. Keďže bránili prietoku vody a hrozilo zamedzenie odtoku v tomto úseku, bolo nevyhnutné tieto kocky urýchlene odstrániť. Bola hlásená ďalšia búrka , nedala sa  už zvolávať brigáda na ich odstránenie a preto sa  muselo ihneď konať.  Páni Jozef Pastorek, pracovník obecného úradu, Robert Matúš, Jozef Matula , Peter Hejda a starosta našej obce Marián Dvorský sa rozhodli tieto kocky, ktoré boli v blate zhrnuté na veľkej kope,  odstrániť. Bola to ťažká a namáhavá práca, no veľmi dôležitá v tom okamihu. Preto patrí týmto menovaným veľká vďaka. Veľká vďaka patrí aj všetkým obyvateľom obce, ktorí prispeli svojou prácou k tomu, aby sa naša obec očistila od následkov povodne. Takýmto povodniam by sa dalo zabrániť, keby poľnohospodári na poliach okolo obce pestovali plodiny, ktoré by boli schopné vodu a blato pri prívalových dažďoch zadržiavať.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú